Sdarot.TV עדכוני RSS של הפרקים האחרונים באתר http://zira.online 120 השלב המטופש / Not Available http://zira.online/watch/118-the-good-wife-האישה-הטובה/season/2/episode/12 האישה הטובה עונה 2 פרק 12 / The Good Wife Season 2 Episode 12<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Wed, 18 Oct 2017 06:13:13 ייעוד אמיתי / Not Available http://zira.online/watch/684-cold-case-פשע-מן-העבר/season/6/episode/2 פשע מן העבר עונה 6 פרק 2 / Cold Case Season 6 Episode 2<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Wed, 18 Oct 2017 06:12:11 לא זמין / Helping Hand http://zira.online/watch/99-body-of-proof-בגוף-ההוכחה/season/1/episode/3 בגוף ההוכחה עונה 1 פרק 3 / Body of Proof Season 1 Episode 3<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Wed, 18 Oct 2017 06:10:19 לא זמין / Letting Go http://zira.online/watch/99-body-of-proof-בגוף-ההוכחה/season/1/episode/2 בגוף ההוכחה עונה 1 פרק 2 / Body of Proof Season 1 Episode 2<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Wed, 18 Oct 2017 06:09:22 פיילוט / Not Available http://zira.online/watch/99-body-of-proof-בגוף-ההוכחה/season/1/episode/1 בגוף ההוכחה עונה 1 פרק 1 / Body of Proof Season 1 Episode 1<br /><br />*תרגום אולפנים*<br />דירוג: 0.0/5 Wed, 18 Oct 2017 06:08:19 פרק 283 / Episode 283 http://zira.online/watch/2508-broken-pieces-paramparça-רסיסים/season/1/episode/283 רסיסים עונה 1 פרק 283 / Broken Pieces - Paramparça Season 1 Episode 283<br /><br />פרק אחרון! ג'נסו חוזרת עם בשורות טובות מהרופאים. אוזאן ואוזקאן מספרים לג'יהאן את הידוע להם על רצח אזרה. האזל מתכננת לברוח עם דמיר, הוא נעצר בידי המשטרה. ג'יהאן מפתיע את דילארה בהצעת נישואין. | הוקלט וקודד בלעדית לאתר סדרות |<br />דירוג: 5.0/5 Tue, 17 Oct 2017 21:30:55 פרק 282 / Episode 282 http://zira.online/watch/2508-broken-pieces-paramparça-רסיסים/season/1/episode/282 רסיסים עונה 1 פרק 282 / Broken Pieces - Paramparça Season 1 Episode 282<br /><br />דילארה מביאה את אקרם לאחוזה ומציגה אותו בפני המשפחה כאביה. ג'יהאן ואוזאן משלימים. אוזאן מנסה למצוא ראיות לקשר של יאבוז עם דמיר. דילארה וג'יהאן לוקחים את ג'נסו לטיפול בארה"ב. האזל ודמיר נפגשים. | הוקלט וקודד בלעדית לאתר סדרות |<br />דירוג: 5.0/5 Tue, 17 Oct 2017 21:29:28 פרק 281 / Episode 281 http://zira.online/watch/2508-broken-pieces-paramparça-רסיסים/season/1/episode/281 רסיסים עונה 1 פרק 281 / Broken Pieces - Paramparça Season 1 Episode 281<br /><br />ג'יהאן מחזיר את האזל הביתה בכוח. דמיר משתחרר מביה"ח ובא לג'יהאן לבקש את ידה של בתו. דילארה מבקרת את רחמי, הוא שולח אותה לשוחח עם אקרם. אוזאן מגלה שחברו יאבוז עובד בשביל דמיר ורוצח לפי פקודתו. | הוקלט וקודד בלעדית לאתר סדרות |<br />דירוג: 5.0/5 Tue, 17 Oct 2017 21:27:49 פרק 280 / Episode 280 http://zira.online/watch/2508-broken-pieces-paramparça-רסיסים/season/1/episode/280 רסיסים עונה 1 פרק 280 / Broken Pieces - Paramparça Season 1 Episode 280<br /><br />רחמי ודילארה מתייצבים בבית המשפט ורחמי אומר שהוא זה שירה בדמיר. דילארה משתחררת לביתה. האזל בורחת שוב מהבית והולכת לבקר את דמיר בבית החולים, אך מצפה לה שם הפתעה. אוזאן משתחרר מהכלא. | הוקלט וקודד בלעדית לאתר סדרות |<br />דירוג: 5.0/5 Tue, 17 Oct 2017 21:25:51 פרק 279 / Episode 279 http://zira.online/watch/2508-broken-pieces-paramparça-רסיסים/season/1/episode/279 רסיסים עונה 1 פרק 279 / Broken Pieces - Paramparça Season 1 Episode 279<br /><br />רחמי ודילארה נעצרים. גם אוזאן במעצר. ג'יהאן מתרוצץ ומנסה לשחרר את כולם. דמיר עובר ניתוח ומועבר לטיפול נמרץ, מצבו קשה. אסו מזמינה את שאהין לארוחת ערב. האזל חוזרת לאחוזה. | הוקלט וקודד בלעדית לאתר סדרות |<br />דירוג: 5.0/5 Tue, 17 Oct 2017 21:24:32